Vesti

Preduzeće ’’Natura gusto'' doo Čepure bb, 35250 Paraćin,objavljuje

 

JAVNI POZIV

 

Za dostavljanje ponuda za nabavku :

Automatske pneumatske pakerice

 

Rok za podnošenje ponuda je: 10.06.2019. do 12:00h

Ponude se dostavljaju lično ili preporučenom pošiljkom na adresu:

’’Natura gusto'' doo Čepure bb, 35250 Paraćin

 

Svi zainteresovani ponudjači mogu preuzeti konkursnu dokumentaciju na navedenoj adresi u narednih 25 dana, svakim radnim danom od 8 do 16 časova, ili zatražiti dostavljanje dokumentacije poštom ili E-mailom: misaclas@gmail.com, broj telefona 063/600-213

 

Dodatne informacije o tenderu i konkursna dokumentacija mogu se naći na web sajtu:

http://www.naturagusto.com/vesti

 

 

 

Download file

 

 

Natura Gusto logo

Natura Gusto D.O.O.

Čepure bb, 35250 Paraćin, Srbija

+381 35 8526 157

Copyright © Natura Gusto Company 2016. Sva prava zadržana.

Natura Gusto logo

Natura Gusto logo